0
go to cart

CFC replacement Mouthpiece | CFC -פייה חלופית ל

CFC replacement Mouthpiece | CFC -פייה חלופית ל
Click to zoom
57.95₪

CFC replacement Mouthpiece | CFC -פייה חלופית ל

צוברת לכלוך ומפתחת טעמי לוואי לא רצויים שקשה להיפתר מהם CFC לעיתים פיית הבאונדלס.

במקרה כזה מומלץ להחליף אותה בפיה חדשה שתחזיר את הטעם המושלם לחווית האידוי שלכם!