0
go to cart

CFX replacement Mouthpiece | CFX פיה להחלפה

CFX replacement Mouthpiece | CFX פיה להחלפה
Click to zoom
  • CFX replacement Mouthpiece | CFX פיה להחלפה
  • CFX replacement Mouthpiece | CFX פיה להחלפה
  • CFX replacement Mouthpiece | CFX פיה להחלפה
57.95₪

CFX replacement Mouthpiece | CFX פיה להחלפה

פיה חלופית סטנדרטית, לשימוש כאשר הפיה המקורית כבר לא בשיאה. 

.תתחיל לצבור משקעים שקשה להיפטר מהם CFX- בסופו של דבר פיית ה

לכן, באונדלס משווקת פיה חלופית שפותרת את הבעיה.