0
go to cart

Grizzly Eclipse Concentrate Coil | סליל תרכיזים גריזלי אקליפס

Grizzly Eclipse Concentrate Coil | סליל תרכיזים גריזלי אקליפס
Click to zoom
  • Grizzly Eclipse Concentrate Coil | סליל תרכיזים גריזלי אקליפס
  • Grizzly Eclipse Concentrate Coil | סליל תרכיזים גריזלי אקליפס
35.00₪

Grizzly Eclipse Concentrate Coil

ופורייזר הגריזלי אקליפס נועד לעמידות לאורך זמן. על מנת לשמור על תחזוקת הופורייזר יש צורך להחליף את הסליל מדי פעם. כל סלילי התרכיזים זקוקים להחלפה לאחר זמן מה. הזמן בין כל החלפה תלוי בסוג המשתמש וכמות השימוש, בממוצע מומלץ להחליף פעם בתקופה של בין  4-12 שבועות. במקרה של נזילה, טעם שרוף, משקעים שחורים סביב הסליל או התנגדות שאיפה גבוהה סימן שיש צורך בהחלפת הסליל. סליל חדש יגרום לאקליפס לתפקד כמו מכשיר חדש.

תכונות: