0
go to cart

Grizzly Eclipse eLliquid Coil | סליל גריזלי אקליפס אי-ליקוויד

Grizzly Eclipse eLliquid Coil | סליל גריזלי אקליפס אי-ליקוויד
Click to zoom
  • Grizzly Eclipse eLliquid Coil | סליל גריזלי אקליפס אי-ליקוויד
  • Grizzly Eclipse eLliquid Coil | סליל גריזלי אקליפס אי-ליקוויד
18.00₪

Grizzly Eclipse eLliquid Coil | סליל גריזלי אקליפס אי-ליקוויד

הגריזלי אקליפס הוא מכשיר שנועד לעמוד במבחן הזמן. אף על פי כן, יש צורך להחליף את הסליל מדי פעם. הסיבה העיקרית להחלפת סליל אי-ליקוויד היא שהסליל המקורי עלול להישרף עם הזמן. במקרה כזה, הטעם של הנוזלים ותפקוד הסליל ייפגעו עקב שריפת הפתיל. גורמים לשריפת הסליל יכולים להיות אידויי שרשרת ואי הכנת הסלילים באופן יסודי לפני השימוש.

תכונות:

הערה: בזמן השימוש במיכל האי-ליקוויד גריזלי אקליפס הוסיפו 5 טיפות של אי-ליקוויד לסליל ותנו להן להיספג במשך 30 דקות לפני השימוש.