0
go to cart

Grizzly Guru 510 Adapter | מתאם 510 גריזלי גורו

Grizzly Guru 510 Adapter | מתאם 510 גריזלי גורו
Click to zoom
  • Grizzly Guru 510 Adapter | מתאם 510 גריזלי גורו
  • Grizzly Guru 510 Adapter | מתאם 510 גריזלי גורו
  • Grizzly Guru 510 Adapter | מתאם 510 גריזלי גורו
  • Grizzly Guru 510 Adapter | מתאם 510 גריזלי גורו
  • Grizzly Guru 510 Adapter | מתאם 510 גריזלי גורו
  • Grizzly Guru 510 Adapter | מתאם 510 גריזלי גורו
  • Grizzly Guru 510 Adapter | מתאם 510 גריזלי גורו
219.95₪ 279.95₪
משלוח חינם

Grizzly Guru 510 Adapter | מתאם 510 גריזלי גורו

הגריזלי גורו הוא אחד הופורייזרים הניידים היחידים המתאימים למרססים בעלי סליל 510. מתאם סליל 510 מתחבר בקלות ומזוהה אוטומטית על ידי הגורו.

המשלוח כולל: